Activities

ดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ
 •   9.00 น. - 16.00 น.
 •   สถานที่ : เกาะรัง , เกาะมะปลิง , เกาะนก , เกาะยัก , เกาะหวาย
 •   อุทยานแห่งชาติ , เรือออกทุกวัน
 •   พร้อมอาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ อุปกรณ์ดำน้ำ ค่าขึ้นเกาะ และ รถรับส่ง
 •   ราคา : ต่างชาติ 1,400 บาท , คนไทย 1,250 บาท / 1 คน
 •   หมายเหตุ : ราคาแตกต่างกันสำหรับทางเข้าของอุทยานแห่งชาติ
ดำน้ำดูปะการัง ครึ่งวัน 1 เกาะ
 •   เช้า 09.00 น. – 12.00 น.
 •   บ่าย 13.00 น. – 16.00 น.
 •   สถานที่ : เกาะหยวก ดำจากหน้าหาด
 •   เรือออกทุกวัน
 •   รวมอุปกรณ์ดำน้ำและรถรับส่ง
 •   ราคา : 500 บาท / 1 คน
Boat trips 4 Islands
 •   10.00 am. – 15.00 pm.
 •   สถานที่ : เกาะยักเล็ก , เกาะยักใหญ่ , เกาะรัง (รับประทานอาหารกลางวันบนหาด สองพี่น้อง) , เกาะมะปลิง
 •   อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะรัง
 •   รถรับ-ส่ง ที่โรงแรม, อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม, ผลไม้, อุปกรณ์ดำน้ำ, และค่าเข้าอุทยาน
 •   ราคา : 1,100 บาท/ ท่าน
ดำน้ำดูปะการัง ครึ่งวัน 4 เกาะ
 •   เช้า 10.00 น. – 13.00 น.
 •   บ่าย 14.00 น. - 17.00 น.
 •   สถานที่ : เกาะหยวก, เกาะมันนอก, เกาะมันใน, เกาะร่ม
 •   รถรับส่ง และอุปกรณ์ดำน้ำ
 •   Price : 750 บาท/ท่าน