เช่าเหมาเรือส่วนตัว

ลำดับ. สถานที่ ไม่เกิน 4 คน
60-85 engine power
ไม่เกิน 10 คน
200 engine power
ไม่เกิน 13 คน
200 engine power
ไม่เกิน 25 คน
400 engine power
ไม่เกิน 30 คน
400 engine power
1. เกาะรัง, เกาะยักษ์, เกาะนก , เกาะมะปลิง ,เกาะหวาย
(National Park)
8,500 บาท 10,000 บาท 12,000 บาท 18,000 บาท 20,000 บาท
2. เกาะหยวก
(Half day trip)
3,500 บาท 4,500 บาท 5,000 บาท 8,000 บาท 9,000 บาท
3. เกาะหยวก, มันนอก, เกาะปลี ,เกาะร่ม
(Half day trip)
4,000 บาท 5,000 บาท 5,500 บาท 8,500 บาท 9,500 บาท
4. เกาะหวาย, เกาะเหลายา, เกาะคุ้ม 7,000 บาท 9,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 16,000 บาท
5. เกาะขาม, เกาะหมาก 8,500 บาท 10,000 บาท 11,000 บาท 18,000 บาท 20,000 บาท
6. เกาะกูด, เกาะหมาก , เกาะขาม , เกาะหวาย 12,000 บาท 14,000 บาท 16,000 บาท 21,000 บาท 23,000 บาท
7. รอบเกาะช้าง 8,500 บาท 10,000 บาท 11,000 บาท 18,000 บาท 20,000 บาท
8. เกาะหวาย,เกาะเหลายา, เกาะหมาก , เกาะกระดาษ, เกาะช้างดูลิง 8,500 บาท 10,000 บาท 11,000 บาท 18,000 บาท 20,000 บาท
9. เกาะช้าง - ท่าเรือธรรมชาติ 8,000 บาท 10,000 บาท 11,000 บาท 14,000 บาท 25,000 บาท

ลูกค้าท่านใดที่ต้องการไปดำน้ำที่หมู่เกาะรัง (โปรแกรม 1) จะต้องเสียค่าบริการสำรับอุทยานแห่งชาติ ดังนี้
ชาวต่างชาติ: ผู้ใหญ่ 200 บาท / เด็ก 100 บาท
คนไทย: ผู้ใหญ่ 40 บาท / เด็ก 20 บาท